Referat fra styremøtet 24.6.15 er lagt ut under Intern informasjon

Det er registrert fire umerkede sykler i sykkelboden. Disse blir fjernet torsdag 9.7.15