Praktisk informasjon

Her finner dere praktisk informasjon som kan være til nytte i forbindelse med bruk av leiligheten, fellesarealer og boforhold i sameiet.

Dugnad

Sameiet avholder 2 dugnader pr. år. Det er viktig at du som eier deltar på disse, dels fordi områdene våre får høyere verdi dersom de holdes i god stand, dels fordi egeninnsats holder bokostnadene nede og dels fordi dette er en god anledning til å bli kjent med naboene. Dugnadene avsluttes med enkel servering.

Nyplantede blomster og busker trenger tilsyn og her bes beboerne om å ta felles ansvar og vanne, spesielt i tørkeperioder. Ta kontakt med styret hvis du er interessert i blomster og planter og ønsker å gjøre noe for fellesskapet. Det er opprettet en egen gruppe for klipping av plener og måking av snø ved avfallskonteinerne og gangvei foran byggene. Ønsker du å være med kan du gi styret beskjed om dette.

 

Kabel-TV/Internett

Sameiet har avtale med Telenor for kabel-TV og data/internett, der avgiften er inkludert i fellesutgiften. Ved ønske om utvidelse av nye TV-kanaler ut over standard, kontaktes og avtales dette direkte med Telenor.

Nødvendig utstyr (TV-boks, bredbåndsmodem, trådløs ruter) tilhører leiligheten/Telenor og skal derfor følge leiligheten ved kjøp/salg. Ny beboer må kontakte Telenor kundeservice (915 09 000) for å bli registrert og tildelt kundenummer. Navn på tidligere eier, leilighetsnummer og nummer på modem må da oppgis til kundesentret. Deretter kan ny beboer logge seg inn på Min side hos Telenor for å få oversikt over produkter og tjenester og velge TV- og strømmetjenester utover standard for sameiet hvis det er ønskelig.

Alle beboere oppfordres til jevnlig å besøke Mine sider hos Telenor for å opdatere seg på nye tilbud/endringer både når det gjelder TV og Internett.

Parkering og elbillading

Hver enkelt seksjon har sin egen parkeringsplass i kjelleren. Denne er tinglyst på seksjonseier. Har du egen bil skal denne plassen brukes hele året. Det er gjesteparkering under tak i arealet før garasjeport og utendørs langs husveggen mot vest. Det må parkeres slik at gangvei inn til hovedinngangen ikke sperres for uttrykningskjøretøy o.a.

Private hengere må ikke hensettes på gjesteparkering.

Det er installert felles oppleggg for lading av elbil. For å kunne ta i bruk dette må seksjonseier kjøpe en Easee lader av Berg&Wigum som er sameiets leverandør av eltjenester. Kontaktperson for dette er anders@bw.no, mobil 92026963. Laderen koster ca. kr. 10 000,- eks. mva.

Når en seksjonseier flytter må styret varsles slik at ny beboer kan aktiveres inn i systemet.

Her er link til tips om å komme i gang.

Felles system for brannvarsling

Det er installert et felles system (Stfy) for brannvarsling i alle leiligheter og i fellesareal i sameiet. Systemet inneholder også andre tilleggstjenster, noen med alarm, men ikke med varsel til vaktsentral.

MERK DERFOR AT DET ER BARE BRANNALARM SOM ER TILKNYTTET VAKTSENTRAL!

Forsinkelsestiden for brannalarm utløst i en leilighet er to minutter. Det anbefales å lese mer om dette og andre funksjoner i systemet ved å lese brukerveiledningen.

Hvis passordet på ruteren i en leilighet endres (f.eks. ved eierskifte) må brannvarslerne der aktiveres på nytt. Det finnes oppskrift på dette i brukerveiledningen. 

Her kan du se hvordan du kan gi tilgang til ditt system for personer som ikke bor i leiligheten.

Sjekkliste for internkontroll

Som del av arbeidet med internkontroll er det laget en sjekkliste til bruk for alle sameiere. Hensikten er å hjelpe alle til å vedlikeholde sine leiligheter på en god og trygg måte. Sjekklisten finner du her.

Spesielt kan nevnes årlig rengjøring av kjøkkenviften. Veiledning av hvordan det gjøres finner du bakerst i referatet fra beboermøte 28.04.22.

 

Sameiets vedtekter og husordensregler finner du under menyen «Intern informasjon».

Styret/Forvaltning

Styret velges for 2 år av sameiermøtet, og består av 4 styremedlemmer samt en vararepresentant. Årsmøtet holdes innen utgangen av mai.

Dagens styre består av:

Styreleder:  Robert Withbro

Styremedlemmer:

Gerd Unni Rabben

Roar Eriksen

Arild Halsetrønning

Varamedlemmer:

Heidi Aurstad Withbro
Frode Rein

Vår forretningsfører er:

Bonitas  Eiendomsforvaltning AS

Kjøpmannsgata 52,

7010 Trondheim

Epost: Post@Bonitas.no

Sameiets adresse er:

Brattreinflata

7026 Trondheim