Praktisk informasjon

Som ny beboer ønsker styret å gi deg/dere praktisk informasjon som kan være til nytte i forbindelse med bruk av leiligheten, fellesarealer og boforhold i sameiet.

Dugnad

Sameiet avholder 2 dugnader pr. år. Det er viktig at du som eier deltar på disse, dels fordi områdene våre får høyere verdi dersom de holdes i god stand, dels fordi egeninnsats holder bokostnadene nede og dels fordi dette er en god anledning til å bli kjent med naboene. Dugnadene avsluttes med enkel servering.

Nyplantede blomster og busker trenger tilsyn og her bes beboerne om å ta felles ansvar og vanne, spesielt i tørkeperioder. Ta kontakt med styret hvis du er interessert i blomster og planter og ønsker å gjøre noe for fellesskapet. Det er opprettet en egen gruppe for klipping av plener og måking av snø ved avfallskonteinerne og gangvei foran byggene. Ønsker du å være med kan du gi styret beskjed om dette.

Kabel-TV/Internett

Sameiet har avtale med Telenor for kabel-TV og data/internett, der avgiften er inkludert i fellesutgiften. Ved ønske om utvidelse av nye TV-kanaler ut over standard, kontaktes og avtales dette direkte med Telenor. 

Parkering

Hver enkelt seksjon har sin egen parkeringsplass i kjelleren. Denne er tinglyst på seksjonseier. Har du egen bil skal denne plassen brukes hele året. Det er gjesteparkering under tak i arealet før garasjeport og utendørs langs husveggen mot vest. Det må parkeres slik at gangvei inn til hovedinngangen ikke sperres for uttrykningskjøretøy o.a.

Private hengere må ikke hensettes på gjesteparkering.

Sameiets vedtekter og husordensregler finner du under menyen «Intern informasjon».

Styret/Forvaltning

Styret velges for 2 år av sameiermøtet, og består av 4 styremedlemmer samt en vararepresentant. Årsmøtet holdes innen utgangen av mai.

Dagens styre består av:

Styreleder:  Tore Kristiansen

Styremedlemmer:

Randi Marie Solli

Reidar Ottem

Arild Halsetrønning

Varamedlemmer:

Roar Eriksen
Tor Kåre Sunnset

Vår forretningsfører er:

Bonitas  Eiendomsforvaltning AS

Kjøpmannsgata 52,

7010 Trondheim

Epost: Post@Bonitas.no

Sameiets adresse er:

Brattreinflata

7026 Trondheim