Sykkelboden

Viser til beboermøtet 22.4.15. Som vi ble enige om, vil alle sykler i sykkelboden som IKKE er merket med navn innen 15.5., bli fjernet og kastet.