Status maling av rekkverk 16.7.15

Malerne har ikke akkurat hatt været på sin side så langt, men det skal ikke gå ut over kvaliteten på arbeidet. Vi har allerede avdekket noe slurv, dette er meldt. Fint om alle følger med, og gir tilbakemelding dersom arbeidet ikke utføres som avtalt, dvs....

Status og framdrift gesimsbeslag og maling av rekkverk

Som dere sikkert har registrert, er vi i gang med arbeidene. Status og framdrift er som følger: GESIMSBESLAG V/OLAF HANSEN AS Arbeidet er ferdig på hovedtaket. Tilleggsarbeider på terrassene til Withbro og Kristiansen ( de er delvis som et tak for 3.etg ) blir tatt...

Plenklipping

Vi mangler noen som kan bidra ifm klipping av plen, pr dato er det kun Reidar i nr. 4 som er «villigheten sjøl». Plenen trenger stell tom september, en gang pr. uke, så det er fint om du kan stille. Alternativet er å kjøpe tjenesten og med den konsekvens det har for...