Vi mangler noen som kan bidra ifm klipping av plen, pr dato er det kun Reidar i nr. 4 som er «villigheten sjøl».
Plenen trenger stell tom september, en gang pr. uke, så det er fint om du kan stille.

Alternativet er å kjøpe tjenesten og med den konsekvens det har for våre kostnader.

Gi tilbakemelding til undertegnede dersom du er interessert. «Opplæring i bruk av klipper inngår».

Mvh

Johan

958 33 605
johstrom@hotmail.com