Nytt ladesystem – status

Styret har utredet videre et nytt, felles ladesystem for sameiet. Her er resultatet av arbeidet så langt. For styret er konklusjonen at sameiet bør anskaffe et nytt felles  system fordi dagens  løsning ikke oppfyller kravene som må stilles til et formålstjenlig og...