Referat fra styremøte 30.03.22 er lagt ut på siden for Intern informasjon