Det går mot omsetningsforbud for Easee ladebokser.

Vårt felles ladesystem for elbiler er basert på Easee ladebokser. Pr. nå er det uklart som skjer videre. Fra leverandøren sies det at dagens ladebokser (det er ca. 600 000 av disse installert i Europa) uansett blir oppdatert fortsatt, og at appen og skyløsningen vil...