Service på gasspeiser

Regelmessig kontroll av gass-anlegg er et krav fra Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern ( DSB ). Slik kontroll skal utføres minst en gang pr. år, og vil for sameiets vedkommende skje i uke 40. Plan for gjennomføring er sendt alle beboere, og vi ber om at du gir...