Regelmessig kontroll av gass-anlegg er et krav fra Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern ( DSB ). Slik kontroll skal utføres minst en gang pr. år, og vil for sameiets vedkommende skje i uke 40. Plan for gjennomføring er sendt alle beboere, og vi ber om at du gir tilbakemelding som angitt til Helge M. Kopi av serviceavtalen med Hagnes VVS finner du under Intern Informasjon.

Johan