Styret har utredet videre et nytt, felles ladesystem for sameiet. Her er resultatet av arbeidet så langt. For styret er konklusjonen at sameiet bør anskaffe et nytt felles  system fordi dagens  løsning ikke oppfyller kravene som må stilles til et formålstjenlig og fremtidsrettet ladesystem, ref. notatet.

Styret tar sikte på å legge frem en sak om dette for endelig beslutning til høsten. Inntil da ber vi om at beboere som har planer om å installere dagens løsning avventer dette og eventuelt tar kontakt med styret. Kom gjerne med spørsmål og kommentar til saken nå eller på beboermøte i slutten av april.