Referat fra styremøte 17.03.22 er lagt ut på siden for intern informasjon.