Vårt felles ladesystem for elbiler er basert på Easee ladebokser. Pr. nå er det uklart som skjer videre. Fra leverandøren sies det at dagens ladebokser (det er ca. 600 000 av disse installert i Europa) uansett blir oppdatert fortsatt, og at appen og skyløsningen vil fortsette å fungere som før. De sier og at de har en ny ladeboks under arbeid som lanseres ganske snart.

Endelig vedtak om omsetningsforbud i hele EØS vil skje omkring 15 juni såfremt ingen land motsetter seg det. Det er viktig å understreke at ekspertisen er enig om at det er ingen fare med å benytte dagens bokser, men at de er basert på en løsning som leverandøren ikke har klart å dokumenter er like god som standarden krever. I hovedsak dreier dette seg om løsningen for vern mot jordfeil.

Det som synes sikkert er at vi ikke får kjøpt flere av de boksene vi har. Det som er usikkert er om de eventuelle nye boksene kan installeres på de bakplatene vi har og om de gamle og nye kan samvirke i det samme, lokale ladenettverket.

Styret følger opp denne saken.