Det skal presenteres alternative løsninger til overbygg i inngangspartiet.

Egen innkalling er distribuert.

Vel møtt!

Johan