• Dato: 4.juni 2015.
• Tid: 18:45. (oppmøteregistrering).
Møtet starter kl. 19:00.
• Sted: Garasjen

Finansiering maling av rekkverk.

Vel møtt!

Mvh

Johan Strømmen
styreleder