fra årsmøte og beboermøte 20.10.22 er lagt på hjemmesiden.