Referat fra styremøte 13.01.22 er nå lagt ut på siden for intern informasjon.