Det er registrert fire umerkede sykler i sykkelboden. Disse blir fjernet torsdag 9.7.15