Det er sendt ut egen skriftlig informasjon om pålagt service på gasspeisene. Oversikt over tidspunkt for gjennomføring følger vedlagt.

Styret