Det er observert skjeggkre i noen boder i 1 etg. Dette er nok et problem vi må leve med, men sammen prøve å redusere omfanget av.  

Når det først er skjeggkre i noen boder, må vi regne med at det i et åpent bodområde vil spre seg. Styret har satt ut 7 giftfrie «feller «  i bodgangen foran bodene. Vi ber om at alle tar hensyn til disse, og minner om at alle seksjonseiere ifølge vedtektene har ansvar for å hindre/forbygge og redusere spredning av skadedyr (eks. skjeggkre.fl.)  i egen leilighet /bod.

Styret anbefaler at de som har skjeggkre i bodene, setter ut giftfrie limfeller og evt. i tillegg bruker limbånd/ tosidig tape som kan «fange opp» skjeggkre «på vandring». Skjeggkre trives i og under pappesker. Hold bodene fri for rester av matsøl.