Det begynner å bli vel mange tilhengere i yttergarasjen. Styret anmoder beboerne om å finne alternative oppstillingsplasser, se referat fra styremøtet av 9. mai 2011 under intern informasjon.