Her finner dere en oppsummering av svarene fra brukerundersøkelsen. Vi takker for god oppslutning. Styrets konklusjon er at dette gir grunn til å arbeide videre med saken. I første omgang vil vi kontakte vår elektroleverandør for å kartlegge eventuelle begrensninger i inntaket i bygget. Deretter vil vi vurdere på hvilken måte vi skal gå ut i markedet for å innhente tilbud på ulike løsninger.